Hardware en programma’s

Home → Thema’s & Lessen voor groep 1/2 → Bij ons thuis →


Hardware en programma’s

Toetsenbord
Voor beginnende schrijvers zijn er speciale toetsenborden met de letters in onderkast.

Digitale fotocamera
Digitale camera’s kunnen goede diensten verlenen bij het vastleggen van producten en het proces in de klas. Klassenreporters, die in tweetallen een activiteit of een schooldag verslaan, kunnen er hun teksten mee illustreren.

De Mijlpaal:
‘Op school zijn digitale camera’s die leerkrachten kunnen gebruiken. Vaak nemen ze ook hun eigen camera mee of gebruiken hun mobiele telefoon. Leerlingen komen wel eens zelf met foto’s. Bijvoorbeeld na een excursie. Het fotomateriaal wordt dan gebruik voor het project waar ze mee bezig zijn. In de onderbouw kiest de leerkracht de foto’s die voor de groep worden gepresenteerd.’

In groep drie kregen leerlingen thuis een knuffel te logeren. Er ging een digitale camera mee om bijzondere momenten vast te leggen.

Digitale videocamera

Op de welkomstvideo interviewt Redouan (groep 3) Sam (groep 2). Redouan is erg verlegen en heeft hulp nodig bij het lezen van de interviewvragen. Als hij de video met de hele klas terugziet, fluistert hij: ‘Juf, ik heb bijna geen stem’. ‘Je doet het heel goed, hoor’, antwoordt juf Joke.

De leerlingen van groep 2 / 3 werkten met een flipcamera en een nep-microfoon. Omdat de opnames steeds gemaakt werden in een volle klas, waar klasgenoten in andere hoeken speelden of werkten, waren er veel omgevingsgeluiden. Voor een betere geluidskwaliteit kun je de opnames bijvoorbeeld in het speelkwartier of in de middagpauze (als het lokaal dan leeg is) in een stille omgeving maken. Op de flip-camera kan geen microfoon worden aangesloten.

Digitaal schoolbord
Een digitaal schoolbord biedt veel voordelen boven een klassiek schoolbord: toegang tot het internet, het oproepen en bespreken van leerling-producten, onmiddellijke bewerking van teksten en illustraties, het afspelen van films en het samen bekijken van foto’s (uit de klas).

De Mijlpaal:
Twee jaar geleden hebben we het eerste digitale schoolbord aangeschaft om te kijken hoe we dat kunnen inzetten binnen Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) Zowel kinderen als leerkrachten (vooral van de groepen 6) hebben met het bord ‘gespeeld’ om te kijken hoe het binnen vakken en thema’s ingezet kan worden, zodanig dat ook leerlingen het actief gebruiken. Zij bleken zich snel de nieuwe vaardigheden eigen maken en aan elkaar te leren.
In de bovenbouw gebruiken leerlingen bij spreekbeurten vaak PowerPoint, foto’s en Google Earth. Omdat de digitale vaardigheden van leerlingen meestal vanzelf spreken gaat de meeste aandacht uit naar de inhoud van hun presentatie: is het verhaal duidelijk, hoe staat het met zinsbouw, woordgebruik en spelling, etc.

De borden worden verder veel gebruikt voor het bekijken van filmpjes (www.teleblik.nl, www.beeldbank ). Bij diegenen die een bord in de klas hebben willen we ook inzetten op het gebruik van digitale gereedschappen ter ondersteuning bij instructies (o.a. digibordsoftware, www.klassetv.nl , www.bordwerk.nl en www.meestermichael.nl ). Het aanbod op dit gebied wordt met de dag groter.
Wat betreft methodegebonden digibordsoftware zijn we wel kritisch. Als deze alleen bestaat uit uitvergrote les- en antwoordboekjes, zien wij geen meerwaarde.

In een later stadium (als er meer borden in de school hangen) zullen we gaan bekijken welke methodegebonden digibordsoftware voor ons geschikt is.
Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied hebben we er voor gekozen om niet in één keer de hele school vol te hangen met digiborden maar deze geleidelijk in te voeren. Daarbij functioneren leerkrachten die affiniteit hebben met digitale schoolborden als voortrekker. Over het algemeen is er veel belangstelling! Diegenen die er mee werken zijn erg te spreken over de mogelijkheden die het digibord biedt.

We hebben nu 3 digitale schoolborden. Twee hangen in een leeg lokaal en een in een groepslokaal. Leerkrachten reserveren via intekening op het mededelingenbord de ‘algemene’ borden. Of ze gebruiken het digibord in het groepslokaal als deze groep naar de schooltuinen of gym is.
Het komende schooljaar komen er 7 borden bij voor de boven- en middenbouw.
Voor de onderbouw worden 2 kleine touchscreens aangeschaft om te onderzoeken hoe hiermee gewerkt kan worden in de groepen 1 en 2 (7 groepen).
In 2012 breiden we het aantal verder uit, totdat elke groep een digitaal schoolbord heeft. Voor de digibord-workshops is veel belangstelling.

De digitale schoolborden worden breed gebruikt: voor spreekbeurten, het maken van een woordspin, educatieve spelletjes, het bekijken van filmpjes, het bespreken en reviseren van teksten.

De groepen die meededen aan het project OKMW kregen een extra computer, een scanner en microfoons en geluidsboxjes in de klas.
Bij de activiteit ‘Logeerdieren’ (zie: Familie) was het digitale schoolbord een goede hulp bij de presentaties. Robert: ‘Het mooie was dat de foto’s op het digitale schoolbord getoond konden worden als dia show tijdens het voorlezen. Dat hielp de concentratieboog. Soms lazen drie leerlingen achter elkaar voor, wel een half uur lang, maar iedereen bleef geboeid.’

Geluidsmeter

Met een geluidsmeter kun je het aantal decibellen meten. Dat kan handig zijn als leerlingen druk zijn of graag gillen. Op een display kun je aflezen wat het maximum volume is geweest in een bepaalde periode, en wat het gemiddelde was.

Juf Marion vindt haar klas nogal lawaaiig. De leerlingen praten en lachen hard, zonder dat ze het in de gaten lijken te hebben. Daarom schaft Marion een geluidsmeter aan (onder andere te bestellen bij Conrad, voor 24.95 euro). Nadat de leerlingen geëxperimenteerd hebben met zo hard mogelijk roepen en een minuut muisstil zijn, stelt Marion een toegestaan volume vast tijdens het zelfstandig werken. Als de meter aangeeft dat het maximaal aantal decibellen niet overschreden is, krijgen de leerlingen een beloning, bijvoorbeeld tien minuten extra buiten spelen of extra voorleestijd. Gaandeweg verlaagt Marion het toegestane geluidsniveau en de ‘beloning’. Na enkele weken zijn de meeste leerlingen zo gewend aan de rust in de klas dat ze een ander corrigeren wanneer die hard praat. Sommigen moeten er nog vaak aan herinnerd worden, maar het is zeker veel rustiger, ook buiten het zelfstandig werken om.

Microfoon

Een eenvoudige microfoon aangesloten op de pc levert voldoende geluidskwaliteit voor het opnemen van stemgeluid.

Software

Internetfilter

Alex, De Achthoek:
‘Onze school gebruikt bewust geen internetfilter om sex, geweld etc te blokkeren. Zo’n filter heeft vele nadelen. Het belangrijkste nadeel is, dat kinderen dan niet leren om te gaan met de realiteit van vandaag de dag: op internet kan je helaas ook minder gewenste inhoud aantreffen.
Soms zal een kind bij het zoeken naar afbeeldingen met Google per ongeluk op een heel ander plaatje dan bedoeld uitkomen. In de praktijk blijkt dit geen problemen op te leveren zolang het bespreekbaar is.’

De website van de school: Content Management systemen

De Achthoek: Inrichting van het CMS
De reeds bestaande groepspagina’s werden de startpagina voor het project. Op de pagina’s van de betrokken groepen werden twee elementen toegevoegd: een knop om toegang te krijgen tot de webeditor en de foto’s van alle leerlingen. Door op de foto van een kind te klikken kom je op de eigen webomgeving van het kind. Tot slot werd voor elk kind een eigen inlog en een lege beginpagina aangemaakt.

De Mijlpaal: ‘Er is lang gezocht naar geschikte software voor een website voor de klas. Het aanbod op dit gebied is enorm (www.cmssystemen.nl). Het is dan ook lastig om zicht te krijgen op geschiktheid (technische mogelijkheden, inhoudelijke mogelijkheden, Nederlandstalig), gebruikersgemak (voor leraar en leerling) en prijs. Uiteindelijk is er voor gekozen om gebruik te maken van websitemaker van Kennisnet (www.websitemaker.nl). Dit is een gebruiksvriendelijk webbased programma. Hierdoor kunnen de leerkrachten zelf bepalen hoe de inhoud van de website er uit komt te zien en wanneer ze deze willen aanpassen. Op Websitemaker is het mogelijk om beeldmateriaal (foto’s, scans), filmpjes en audio-fragmenten te uploaden. Verder kun je er een poll en een gastenboek aanmaken. Het opzetten van de websites op Websitemaker is door de ICT-coördinator gedaan (accounts aanmaken, de basisopzet van de site maken, namen voor individuele pagina’s van de kinderen invoeren).

Een nadeel is dat er geen mogelijkheid is om een Powerpoint te uploaden. Om dit te ondervangen hebben we de Powerpoints die leerlingen maakten voor OKMW geüpload op de website www.slideshare.net en een link geplaatst op de website van de groep. Nadeel van slideshare is dat deze site reclame bevat en qua vormgeving heel anders oogt dan de OKMW-websites van de groepen.

Indien een school beschikt over Office 2007 of Adobe Acrobat 9 dan is het mogelijk om een Powerpointpresentatie te converteren naar PDF-formaat. Deze kun je wel op Websitemaker plaatsen.

De Achthoek:
De website wordt gemaakt met behulp van een CMS (Content Management Systeem) webeditor. Bij de Achthoek is gekozen voor XSRedact en dat bevalt. Dit systeem heeft de volgende kenmerken:
• De eindgebruiker (een kind in dit geval) werkt in een eenvoudige, herkenbare Wordachtige omgeving
• Er zijn mogelijkheid om op een eenvoudige manier bestanden zoals Powerpoint te uploaden
• Vele gebruikers kunnen tegelijk aan delen van de omgeving werken
• De beheerder kan eenvoudig rechten toekennen aan gebruikers. Elke gebruiker heeft alleen rechten voor een deel van het systeem, bijvoorbeeld de eigen pagina’s.
• De eindgebruiker kan zelf kiezen om bepaalde delen van de eigen omgeving af te schermen met een wachtwoord
• De beheerder kan bepalen of opgeslagen werk direct voor de hele wereld zichtbaar is na opslaan of dat eerst de begeleider ingeseind wordt ter controle

Powerpoint
Met Powerpoint kunnen de leerlingen eenvoudig zelf een diavoorstelling maken met geluid. Ze typen de teksten in, zoeken of maken er plaatjes bij en kunnen hun tekst inspreken met een microfoon.

De Achthoek:
‘Alle leerlingen in groep 3 maken een korte presentatie over zichzelf maken met behulp van Powerpoint. In hogere groepen wordt het programma vaak gebruikt voor spreekbeurten.
Inrichting powerpoint.
Powerpoint biedt zoveel keuzemogelijkheden dat jongere kinderen al snel door de bomen het bos niet meer zullen zien. Daarom hebben we vooraf een formatje voor de opmaak van de digitale zelfportretten gemaakt, waarbinnen de kinderen konden werken. Natuurlijk kan het erg zinvol zijn om de kinderen ook dit zelf te laten doen, maar reken dan op meer werktijd.’

Paint
Met Paint kunnen de leerlingen tekeningen maken en er een tekst bij typen.

Google afbeeldingen
Door het intypen van een zoekterm kunnen leerlingen met Google afbeeldingen snel plaatjes kopiëren en die ze in een Powerpoint of direct in het CMS plakken.