ICT en sociale competentie

Home → ICT

 

ICT en sociale competentie

Jonge kinderen en ICT

Op de scholen die meewerkten aan Onze Klas Mijn Wereld waren de leraren van groep 1 tot 4 vaak verrast door de mogelijkheden die de computer bood voor het werken aan sociale competentie en digitaal burgerschap.

Sociale competentie

Identiteit
 

 • werken op de computer kan het zelfvertrouwen van de leerlingen vergroten, doordat ze snel succeservaringen krijgen
 • door het werken in een persoonlijke file worden kinderen zich bewuster van hun eigenheid – de inhouden passen bij hún leven en ze geven hun producten vorm in hun eigen stijl
 • publicatie op het internet bevordert de koppeling tussen thuis en school
 • de computer komt tegemoet aan de individuele leerstijl van leerlingen doordat informatie op verschillende manieren aangeboden kan worden: zowel visueel (teksten, plaatjes) als auditief (inspreken van geluidsbestanden

Sociale relaties
 

 • door de digitale presentatie van eigen producten over thuis komen leerlingen veel te weten over elkaars sociale leefwereld
 • samenwerken met klasgenoten levert leerlingen inspiratie op voor hun eigen verhaal
 • presentaties van leerlingproducten via het digibord zijn gemakkelijker na te bespreken en bieden leerlingen de gelegenheid elkaar feedback te geven en elkaar te helpen
 • door het werken met een digitale camera kunnen rollenspelen over sociale kwesties op beeld worden vastgelegd en besproken

De groep
 

 • een eigen weblog / site van de klas bevordert de gemeenschappelijkheid en stimuleert leerlingen om bij te dragen aan de presentatie van hun klas naar buiten en verantwoordelijkheid te nemen als lid van de groep
 • uitwisselingsprojecten (e-mail, videoconferencing) tussen klassen / scholen vergroten bij leerlingen het groepsbewustzijn

Digitaal burgerschap
 

 • leerlingen worden van meet af aan voorbereid op een verstandige deelname aan het digitale maatschappelijk verkeer (privacy, respectvol gedrag, een gezond wantrouwen voor de manier waarop iemand zich op het internet presenteert)
 • leerlingen denken na over de informatie die ‘de wereld’ in gaat: wat mag iedereen weten, wat hoort bij de beslotenheid van de klas, wat is privé informatie en wie beslist daarover?
 • leerlingen maken kennis met een diversiteit aan informatiebronnen en leren vragen te stellen bij de kwaliteit van de info op bv. weblogs en fora
 • leerlingen leren wachtwoorden te gebruiken en weten dat ze die geheim moeten houden
 • door ervaring op te doen met communicatie via het internet en (het effect van) digitale berichten te bespreken worden leerlingen zich bewust van de risico’s van cyberpesten en leren ze zich ertegen te wapenen