Publicaties en presentaties

Publicaties en presentaties

Onze klas, mijn wereld
Auteurs: Dorian de Haan en Els Schellekens
Uitgeverij SWP. Prijs: € 39,50.
Besteladres (geen verzendkosten binnen Nederland):
http://onzeklas.swpbook.com/
of via de boekhandel – ISBN 978088 504792

Artikel JSW (Jeugd in School en Wereld), september 2016
Functionele digitale geletterdheid – taalonderwijs van de toekomst

Artikel PIP (Pedagogiek in de praktijk), april 2015
Onze Klas Mijn Wereld. Onderwijs over Sociale Competentie, taal en ICT in één

Weblog Bernard van Leer Foundation, maart 2015
www.bernardvanleer.org

Artikel in De Wereld Van Het Jonge Kind, maart 2015
Burgerschapsvorming in de onderbouw

Recensie JSW december 2014 over Onze Klas Mijn Wereld, *****
SOCIALE COMPETENTIE
Recente inzichten op het gebied van sociale ontwikkeling van jonge kinderen worden verbonden met pedagogische basisprincipes en praktische onderwijsactiviteiten. De auteurs hebben gekozen voor een methodiek die uitgaat van de leerlingen, hun sociale relaties en de groep, waarbij diversiteit van de groep als sociale gemeenschap een factor van belang is. Deze methodiek voor het werken aan de sociale competentie onderscheidt zich doordat het activiteiten voor sociale ontwikkeling verbindt met specifieke behoeften in de klas, waarbij speciale aandacht is voor functioneel taalonderwijs en actief en kritisch gebruik van ICT als productiemiddel. De inspirerende activiteiten, die op acht basisscholen succesvol zijn toegepast, worden beschreven. Voorbeelden zijn: journalist van de dag, het maken van een welkomstvideo voor nieuwe leerlingen, werken met poppenverhalen rond sociale dilemma’s, een digitaal zelfportret en conflictoplossing. De website www.onzeklasmijnwereld.nl geeft een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsactiviteiten.

Artikel B. (basisschool magazine) 2015
Onze Klas Mijn Wereld. Ik, jij en wij voor jonge kinderen

Interview Dorian de Haan in ´Het Parool´
11 oktober 2014
Focus niet op verschillen, maar op wat kinderen bindt

Interview BBMP (Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang) april 2013
Kinderen vrágen om ICT. Internet: onontkoombaar en onweerstaanbaar.
Vanaf pagina 18 over Onze Klas Mijn Wereld.

Onze Klas Mijn Wereld, Taal digitaal in groep 1 t/m 4
In: Vanhooren, S. & Mottart, A. (Red.), Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent, Academia Press 2010, pag. 29-33.
Onze Klas Mijn Wereld. Taal digitaal in groep 1 t/m 4

Artikel inDruk PO (kennisnet), zomer 2009, pag. 4-6
ICT en sociale competentie

Artikel in Zone 2009 nummer 1, pag. 14-16
Waarover lachen we met elkaar? – Het gebruik van ICT om sociale competentie in groep 3-4 te verhogen. George Maas en Els Schellekens