Schema Sociale Competentie

Schema Sociale Competentie

Klik op de rode tekst in onderstaand schema om naar de lessuggesties
voor de groepen 1 / 2 en 3 / 4 te gaan.

Identiteit

Sociale relaties
 
De groep / burgerschap
 
Houding (1/2) Mijn voorkeuren


(3/4) Digitaal zelfportret


Zelfvertrouwen; zelfrespect; jezelf durven onderscheiden

(1/2) Bij ons thuis


(3/4) Mijn familie


Vertrouwen in anderen; betrokkenheid bij anderen

(1/2) Wij helpen elkaar


(3/4) Onze regels


Vertrouwen in en verantwoor- delijkheid voor de groep

Kennis & reflectie (1/2) Wat ik voel


(3/4) Gevoelens en kwaliteiten


Zelfkennnis

(1/2) Samen spelen


(3/4) Samenwerken


Weten wat je in anderen waardeert en wat je zelf te bieden hebt

(1/2) Wij horen bij elkaar


(3/4) Een fijne klas


Inzicht in eigen mogelijkheden voor het groepsproces

Vaardigheden (1/2) Sociale dilemma’s


(3/4) Morele dilemma’s


Regulering van eigen emoties en impulsen; een eigen mening kunnen verwoorden

(1/2) Conflicten oplossen


(3/4) Goedmakers en goedhouders


Conflicten op kunnen lossen; kunnen verplaatsen in standpunt van een ander

(1/2) Samen beslissen


(3/4) Klassenoverleg


Kunnen participeren in een democratisch overleg; kunnen omgaan met sociale verschillen