Doorgaande lijn groep 5-8

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Digitaal zelfportret →


Doorgaande lijn groep 5-8

Dit Ben Ik – Digitaal zelfportret 3/4 – Doorgaande lijn groep 5-8

Groep 5-6

Digitaal zelfportret (zie de sugesties voor groep 3 / 4)
Wat wil je vertellen?
De leerlingen bedenken wat ze belangrijk vinden om in hun zelfportret over zichzelf te vertellen. Doe suggesties voor een paar standaardvragen over individuele kenmerken zoals: ‘Waar ik goed in ben’ en ‘Wat ik graag nog willen leren’, ‘Een van mijn fijne eigenschappen is dat ik: …’ en meer sociale aspecten, zoals: Wat ik graag met anderen doe, hoe ik wel eens iemand geholpen heb, iemand van wie ik veel houd is…’.
Laat de leerlingen zelf bepalen welke vragen ze opnemen in hun zelfportret. Vraag hen om op te letten dat er geen onaardige opmerkingen in staan over anderen.
Bij ieder onderwerp maken de leerlingen een digitale foto ter illustratie. Ze presenteren hun zelfportretten aan hun ouders en leerlingen van groep 4 (en 5). Als ze dat willen, zetten ze hun zelfportret op hun eigen facebook pagina.

Digitale geletterdheid / mediawijsheid
Organiseer naar aanleiding van het zelfportret een gesprek over: wie kan er bij jouw informatie op het internet? Wat vind je dat anderen over jou mogen weten? Hoe houd je rekening met de privacy van anderen (als leerlingen in hun zelfportret vrienden of familieleden noemen).

Groep 7-8

Digitaal zelfportret (zie de sugesties voor groep 3 / 4)
Inhoud zelfportret
In hun zelfportret besteden de leerlingen bijvoorbeeld aandacht aan: ‘Mensen die belangrijk voor me zijn’, ‘Mijn toekomst’, ‘Heden en verleden’ met een foto van vroeger en een tekst hoe ze vroeger waren en hoe nu. Ook kunnen ze iets vertellen over hun idolen of helden. Ze zoeken daar op internet foto’s of een videofilmpje bij.

Digitale geletterdheid / mediawijsheid
Bespreek naar aanleiding van hun zelfportret met de leerlingen: Wie kan lezen wat jij op het internet zet? Hoe weet je of de informatie van anderen klopt?
Leg leerlingen dilemma’s voor met printjes van Facebook (van onbekenden): wat vind jij van deze teksten? Zijn ze volgens jou teveel privé?
Besteed aandacht aan het verschil tussen imago en zelfbeeld: hoe stel jij jezelf graag voor? Wat wil je benadrukken? Waar ligt de grens tussen onwaarheid en verzwijgen? Ze kunnen ook zelf naar voorbeelden van dilemma’s op zoek gaan en samen bespreken of ze het ook zo zouden doen en waarom wel of niet.