Vervolgactiviteiten

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Digitaal zelfportret →

 

Vervolgactiviteiten

Identiteit / zelfportret / vervolg

1. De leerlingen bekijken hun portret thuis met hun ouders/verzorgers

Kern
1. Ervaren dat je overal je eigen product kunt tonen.
2. De dialoog tussen ouders en hun kind op gang brengen / ouders betrekken bij het schoolwerk.

Doelen
Koppeling thuis / school versterken
Leerlingen krijgen feedback op hoe hun ouders naar hen kijken

Inhoud
De leerlingen bekijken thuis hun presentatie met hun ouders. Ze vragen hun ouders welke antwoorden zij het beste bij hen vinden passen. De ouders beantwoorden de vragen ook zelf.
Rapportage in de klas: Hoe ging het? Hoe reageerden hun ouders? Hebben de leerlingen iets nieuws over hun ouders gehoord?

2. Een speurtocht

Kern
1. Leerlingen komen meer over elkaar te weten; ieder individu staat in de belangstelling.
2. Leesteksten van klasgenoten werken extra motiverend.

Doelen
(Voorbereiding op) begrijpend lezen met aansprekende, motiverende teksten van klasgenoten
Interesse in elkaar levend houden

Inhoud
Maak vragen bij de portretten van verschillende leerlingen. De leerlingen zoeken in koppels de antwoorden op de individuele pagina’s van hun klasgenoten.

Groep 4
Toen vier leerlingen klaar waren met hun zelfportret maakte Robert een speurtocht met vragen als: Wat is het lievelingsdier van Norma? Wie houdt van pannenkoeken? Het plaatje van de puppies staat bij….
Zoek twee klasgenoten die een hond als lievelingsdier hebben. De leerlingen beantwoorden in tweetallen de vragen tijdens ‘hoekenwerk’. Robert geeft een voorbeeld: ‘Wie heeft het sterrenbeeld Weegschaal? Dat ga je dan opzoeken.’ Als hij de groepsindeling voorleest, juichen de leerlingen die als eersten aan de speurtocht beginnen. Meester Robert merkt dat de leerlingen de vragen één voor één afwerken. Hij geeft de tip, dat de leerlingen bij een Powerpoint meteen kunnen kijken of er nog een vraag over is (dat is twee keer het geval). Maar de groepjes houden de vraagvolgorde aan.

Tip 1: Via de vragen bij de speurtocht kun je de aandacht van klasgenoten vestigen op leerlingen die meestal niet zo ‘zichtbaar’ zijn, door een vraag te stellen over een aspect dat jij verrassend vond.
Tip 2: Laat de leerlingen zelf een speurtocht maken bij de portretten van bv vier klasgenoten, die anderen invullen. Stimuleer hen om vragen te stellen bij antwoorden die ze mooi of verrassend vinden.

3. Zelfportret updaten

Doelen
Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze zich ontwikkelen en dat hun voorkeuren kunnen veranderen.
Leerlingen worden zich bewust van de tijdgebondenheid van digitale informatie
Leerlingen leren de actualiseringsmogelijkheden van digitale informatie kennen en benutten

Inhoud
Op een passend moment (bijvoorbeeld het einde van het schooljaar, of het begin van het nieuwe schooljaar) bekijken de leerlingen hun zelfportret nog eens. Als ze dat willen, kunnen ze veranderingen aanbrengen of hun zelfportret aanvullen met iets wat ze nu belangrijk vinden.