Vier activiteiten, stap voor stap

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Digitaal zelfportret →


Vier activiteiten, stap voor stap

Identiteit / digitaal zelfportret / overzicht lessenserie

Periode
Groep 3: tweede helft schooljaar (start in januari of april); de leerlingen hebben al een basisvaardigheid in lezen en schrijven.
Groep 4: aanvang schooljaar – kennismaken met elkaar.

Specifieke doelen Sociale competentie:

 • De leerlingen reflecteren op wat bij hen past
 • Ze krijgen meer zelfvertrouwen (ik-sterkte)
 • Ze durven zich te onderscheiden
 • Ze tonen betrokkenheid bij anderen en leren elkaar kennen
 • Ze leren samenwerken

Taal: tussendoelen EN

 • Actief deelnemen aan gesprekken; elkaar tot interactie stimuleren
  De leerlingen wisselen uit wat ze belangrijk vinden om over zichzelf te vertellen
  Ze stellen persoonlijke vragen aan hun maatje en beantwoorden vragen in een tweegesprek
 • Strategisch schrijven
  De leerlingen stellen het onderwerp vast en zijn zich bewust van het schrijfdoel en het lezerspubliek
  Ze ontdekken bij het intypen van hun tekst op de computer al doende spellingregels
 • Functioneel ‘lezen’ en ‘schrijven’
  De leerlingen schrijven een persoonlijke tekst met een communicatief doel
  Ze lezen de persoonlijke teksten van hun ‘maatje’
  Ze vragen hulp bij moeilijke woorden
  Ze kiezen wat ze over zichzelf willen publiceren op het internet
 • Vertellen en presenteren
  De leerlingen presenteren hun digitale zelfportret voor de klas en de ouders.
 • Onderhandelen over betekenissen
  De leerlingen verwoorden wat ze bij zichzelf en elkaar vinden passen
 • Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven
  De leerlingen schrijven met plezier omdat de teksten over henzelf gaan
 • Kinderen kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven (groep 3); De leerlingen lezen groepen van woorden als één geheel (groep 4)
  De leerlingen herkennen de vaste patronen in hun eigen vragen en antwoorden en die van hun maatje

Inzet ICT

 • De leerlingen maken kennis met een diashow
 • Beginnend digitaal burgerschap: De leerlingen realiseren zich dat iedereen kan lezen wat ze op het internet publiceren

Overzicht van de activiteiten

0. Vooraf
Maak een zelfportret in PowerPoint of Prezie met eigen digitale foto’s of plaatjes van Google.
Zet voor iedere leerling op het weblog van de klas een lege presentatie met de naam en de titel Zelfportret, of vraag de ict-er of een ouder om dat te doen.
maakt voor iedere leerling een eigen webpagina aan

1. Startactiviteit: Intro zelfportret
Presentatie van je eigen zelfportret. Laat het zien via het digitale schoolbord. Motiveer de leerlingen om te bedenken wat ze over zichzelf willen vertellen. Verdeel de groep in tweetallen. Elk koppel maakt een lijstje met tien vragen voor het zelfportret, zoals: wat doe je het liefst? Waar ben je goed in?De leraar maakt een eigen zelfportret
Tweetallen aan het werk: leerlingen stellen elkaar in tweetallen vragen die stof leveren voor hun zelfportret en noteren hun antwoorden.
Klassengesprek: de leerlingen vertellen over hun product en over hun samenwerking.

2. Kiezen wat je wilt vertellen
Kladtekst maken: de leerlingen bespreken in tweetallen wat ze bij zichzelf en de ander vinden passen en ze kiezen welke info ze op het internet willen zetten.

3. Zelf aan de slag op de computer
De tweetallen typen hun teksten in op de computer en zoeken er digitale plaatjes bij (in groepjes, verspreid over een week).
Individueel: de leerlingen spreken hun eigen tekst in.

4. Presentatie (voor ouders)
De leerlingen showen hun product en vertellen hoe ze het gemaakt hebben, zo mogelijk in de aanwezigheid van ouders.

Tot slot zijn suggesties opgenomen voor vervolgactiviteiten.