Journalisten van de dag

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Een fijne klas →

 

Journalisten van de dag

Wij horen bij elkaar / Een fijne klas / Journalisten van de dag

‘Juf, ik ben pas als allerlaatste…’

Kern: De leerlingen doen in tweetallen verslag van een bijzonder moment, in tekst en met een foto.

Specifieke doelen Sociale Competentie:

  • Leerlingen reflecteren op een schooldag
  • Ze ontdekken wat anderen die dag belangrijk vonden
  • Het vastleggen van bijzondere momenten
  • Ouders betrekken bij de klas

Taal: Tussendoelen EN
Deelname aan gesprekken / elkaar tot interactie stimuleren
De leerlingen overleggen over de onderwerpen waar ze verslag van willen doen en kiezen een vorm
Onderhandelen over betekenissen
De leerlingen wisselen uit wat voor hen die dag kenmerkend of belangrijk was
Doelgericht taalgebruik in reële contexten / functioneel taalgebruik / lezen en schrijven
De leerlingen formuleren een toelichtende zin en noteren die samen met de leerkracht

Middelen
Een digitale camera
Digitaal schoolbord
Een weblog voor de klas
Papier en schrijfgerei
Eventueel een scanner om een tekening te scannen.

Vooraf
Ontwerp een format voor het dagverslag met ruimte voor een foto, tekst en eventueel een tekening.
Maak een weblog voor de klas, geheel openbaar of besloten (met inlogcode).
Introduceer, zo nodig, de digitale camera en laat de leerlingen ermee oefenen.
Maak tweetallen van leerlingen met verschillende kwaliteiten, die elkaar niet snel zouden kiezen.

Maak op de dag dat je wilt starten zelf een korte tekst over wat je die dag speciaal of fijn vond en maak er met de digitale camera een foto bij.
Voer je foto en tekst in een file die op het weblog van de klas komt.

Inhoud

Introductie

Projecteer je dagverslag op het digitaal schoolbord.
Vertel dat je vandaag journalist was, en dat je hebt opgeschreven wat je speciaal vond.
Vraag de leerlingen naar hun eigen ideeën over wat ze bijzonder vonden.
Stel voor dat ze voortaan in tweetallen ‘journalist van de dag’ zullen zijn. Licht toe waarom je de leerlingen bij elkaar hebt gezet, bijvoorbeeld: jij kunt goed schrijven, en jij verhalen verzinnen, of je bent handig met de computer / digitale camera.
Vraag wie er wil beginnen. Als er veel enthousiasme is, laat het dan aan het toeval over door blind’ in de lijst te prikken.

Aan het werk

Geef het tweetal aan het begin van de ochtend de digitale camera en vraag hen op te letten of ze ergens een foto van willen maken. Ze mogen zoveel foto’s maken als ze willen, maar moeten er op het eind van de dag eentje uitkiezen. Als ze dat willen, mag er ook een tekening bij.

Herinner de leerlingen af en toe aan hun taak, of vraag of ze al een idee hebben voor hun verslag.

Neem 10 minuten (in het begin wellicht 20) om de leerlingen te helpen bij het maken van hun verslag: welk moment vinden ze allebei speciaal, welke foto past erbij, wat willen ze erover opschrijven? Als de leerlingen verschillende momenten kiezen, kunnen ze die ook beide noteren. Hebben ze er ook een tekening bij gemaakt?
Om tijd te besparen kun je de tekst eventueel zelf intypen in word.
Zet de foto en tekst (en eventueel een gescande tekening) in het journalisten – format.

Presentatie

Vraag de ‘journalisten van de dag’ om in de laatste vijf minuten van de schooldag hun product te presenteren. Projecteer het verslag op het digitale schoolbord.

‘O ja, nu weet ik het ook…’
Juf Petra en Juf Astrid zijn duo-leerkrachten. Ze gebruiken de verslagen van de journalisten als dagafsluiting en ook als binnenkomer op de dagen dat er een leerkrachtwissel is. Zo brengen de leerlingen de verse leerkracht op de hoogte van wat er tijdens haar afwezigheid is gebeurd.

Afsluiting

Bedank de ‘journalisten van de dag’ en kondig aan welk tweetal morgen aan de beurt is.

Als je voor het eerst met een weblog werkt, leg de leerlingen dan uit dat ze ook thuis kunnen kijken en aan hun ouders kunnen laten zien wat ze gedaan hebben. Geef de leerlingen een briefje mee met het weblog adres en eventueel de inlogcode.

Verder lezen
Deze werkvorm is een ‘moderne’ variant op het klassendagboek in de traditie van Freinet.
Zie voor meer info: www.freinet.nl