Doorgaande lijn groep 5-8

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Goedmakers en goedhouders →


Doorgaande lijn groep 5-8

In pais en vree – Eigen conflicten 3/4 – Doorgaande lijn groep 5 – 8

Groep 5 – 6

Eigen conflict in beeld brengen
(Zie hierboven bij groep 3 / 4)
De leerlingen bedenken wat voor ’n conflictjes ze hadden in de lagere klassen. Ze bedenken tips om de ruzie op te lossen (gebruik hierbij ev. Ook de OLGA-stappen, zie bij groep 3/4).
Laat de leerlingen per groepje van 3 of 4 ieder een situatie uitkiezen en omzetten in een rollenspel. Ze hebben houvast aan de 4 scenes:
1. Wat waren jullie aan het doen?
2. Wat ging er mis?
3. Hoe hebben jullie het weer opgelost?
4. Hoe lieten jullie merken dat je weer prettig met elkaar om kon gaan?

Ze nemen het rollenspel op met de flipcamera en vertonen het rollenspel voor de kleuters en groep 3 / 4.. Na afloop en vertellen ze waar je op kunt letten als je geen ruzie wilt.

Ze zetten hun tips zo mogelijk ook op posters die bijvoorbeeld in de gang komen te hangen of op de website van de school gepubliceerd worden.

ICT / mediawijsheid:
Bespreek wie er zeggenschap over heeft of een filmpje wel of niet vertoond mag worden. Heeft iemand die er op staat en het echt niet wil een vetorecht?

Verhalen en films
Zoek, eventueel samen met de leerlingen, naar verhalen, films of afleveringen van een populaire serie waarin een ruzie ontstaat.
Vraag de leerlingen vooraf om zich in te leven in één van de hoofdrolspelers en te bedenken hoe het verhaal verder kan gaan als de film stopt op het hoogtepunt van het conflict.
Bespreek met de leerlingen:
Wat kunnen de verschillende hoofdpersonen doen om het conflict op te lossen?
Wat denk je dat het effect is?
Wat zou je zelf doen?
Bekijk samen hoe het verhaal / de film afloopt.
Wat kun je ervan leren?

Werken met bemiddelaars
Bij leerling bemiddeling (peer-mediation) treden de leerlingen zelf op als bemiddelaars bij conflicten in hun klas.
Zie bijvoorbeeld de website: www.schoolenveiligheid.nl trefwoord leerlingbemiddeling.
Peer mediation is ook onderdeel van de programma’s Mediation door leerlingen (www.mediation door leerlingen.nl) en De Vreedzame school (www.devreedzameschool.nl). Beide programma’s zijn alleen te bestellen in combinatie met een training op school.

Zeg nou zelf (vanaf groep 6)
Conflictoplossing en – preventie maken deel uit van het lespakket Zeg nou zelf (voor groep 6-8), dat zich richt op het bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Bij conflictoplossing wordt gewerkt met 3 kleuren petjes, die staan voor 3 reactiewijzen. In rollenspelen oefenen de leerlingen met verschillende reacties. De methode bevat ook tips voor ouders in de thuissituatie.
Zie ook: www.sociaalemotioneel.slo.nl/leermiddelen; Besteladres: Uitgeverij Edu-desk, www.edu-desk.nl/boeken/16

Groep 7 – 8

Verhalen en films
Zie hierboven bij groep 5 / 6.

Werken met bemiddelaars
Zie hierboven bij groep 5 / 6. Gebruik hierbij eventueel het mediatorspel van G.J. Bandenburg en K. Ubels, te bestellen bij Pestweb en het APS.

Zeg nou zelf
Zie hierboven bij groep 5 / 6.

Volwassenen interviewen
Laat een tweetal geïnteresseerde leerlingen een centrale figuur op school of in de buurt(politie, buurtwerkers, scheidsrechters, parkeerwachters, buschauffeurs) interviewen over het voorkomen en oplossen van conflicten. Ze nemen het gesprek op met een flipcamera. Interviewvragen kunnen zijn:
Hoe voorkomen zij zelf een conflict? Wat is hun favoriete manier op een conflict op te lossen?
Wat werkt niet? Hebben ze tips? Als meerdere duo’s een filmpje opnemen, kan een vrijwillige editor de fragmenten aan elkaar plakken, in overleg met de makers., met kernuitspraken uit de interviews.
De film bekijken ze met de eigen klas en publiceren hem op het weblog van de klas / school.

ICT / Mediawijsheid
Welke keuzes maakt de editor? Komt iedereen zo goed mogelijk tot z’n recht?
Krijgen de geïnterviewden de ruwe montage te zien, en kunnen zij een verbod uitspreken over bepaalde passages?
.
De Nobelprijs voor de vrede (Schoolbreed)
Organiseer een verkiezing en uitreiking voor de Nobelprijs voor de Vrede per groep of bouw (als voor de hele school.
Bijvoorbeeld in twee categorieën:
1. Iemand die goed is in het voorkomen van conflicten
2. Iemand die goed kan bemiddelen bij het oplossen van conflicten.
Leerlingen nomineren en stemmen (met motivering van hun keuze). Een commissie van leraren en leerlingen beoordelen de nominaties en reiken de prijs uit, zo mogelijk met de regionale pers / politie / buurthuis. Verslag en portretten van de winnaars op de website van de school. Organiseer een verkiezing en uitreiking voor de Nobelprijs voor de Vrede per groep / bouw of voor de hele school.
Leerlingen nomineren en stemmen (met motivering van hun keuze).
Een commissie van leraren en leerlingen beoordelen de nominaties en reiken de prijs uit, zo mogelijk met de regionale pers / politie / buurthuis.
Verslag en portretten van de winnaars op de website van de school; posters in de gangen van de school.