Doorgaande lijn groep 5-8

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Morele dilemmas →


Doorgaande lijn groep 5-8

Ik vind… – Dilemma’s 3/4 – Doorgaande lijn groep 5-8

Groep 5-6

Het meningenspel
De leerlingen maken eigen situaties voor het meningenspel (zie groep 3 / 4) en spelen die uit.

Een poll op Facebook
De leerlingen ontwerpen een facebookpagina ‘van de klas’ met iedere week een andere ‘poll’ rond morele of sociale gedragingen. Bedenk samen met de leerlingen stellingen, liefst naar aanleiding van gebeurtenissen in de klas of op school, zoals: Soms is liegen nodig, Je mag een geheim hebben, Als vrienden met elkaar spelen mogen ze anderen wegsturen. Bespreek hun afwegingen om voor of tegen te stemmen, en stel de stelling eventueel bij tot hij scherp is.
De leerlingen zoeken programma’s voor gratis polls op het internet. Ze plaatsen de gekozen poll op de facebookpagina van de klas.

Mediawijsheid
De leerlingen overwegen voor het publiceren van een stelling of niemand zich erdoor gekwetst kan voelen. Ze gaan ook na of op facebook de anonimiteit voldoende bewaakt is, en of er nog reclame meekomt met het gratis programma. Kun je dat voorkomen of liever een ander programma kiezen?

Groep 7-8

Wat is de moraal?
Oefen de vaardigheid om de moraal op te sporen door het regelmatig klassikaal te doen, met duidelijke voorbeelden (bij voorbeeld in de Meester Jaap-boeken van Jacques Vriens).

Het meningenspel
De leerlingen bedenken dilemma’s voor het meningenspel, oefenen er zelf mee en introduceren het dan in een lagere groep (groep 8 voor 7, groep 7 voor 6 etc.) Daarbij bedenken ze zelf dilemma’s waarvan ze denken dat die de doelgroep aanspreken.