Doorgaande lijn groep 5-8

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Onze regels →


Doorgaande lijn groep 5-8

Zo werken wij / Onze regels / Ideeën voor groep 5 – 8

Groep 5 – 6

Regels zonder NIETen (zie hiervoor bij groep 3 / 4
Aanvulling: Promotiefilm a la Sire (bijvoorbeeld als mediaproject of binnen de dramalessen)
Verdeel de regels over de groepjes. Ieder groepje maakt een korte videofilm over: Wat gaat er mis als we ons niet aan deze afspraak (regel) houden?
Spreek met de groepjes af welke regel zij kiezen (zodat er geen dubbelingen komen) en maak een rooster voor de producties (in bijv. 1 uur). Laat de leerlingen de taken verdelen: wie doet de regie, het camera werk, de montage? Vraag eventueel ondersteuning van leerlingen uit groep 7 / 8 of ouders bij het monteren van de filmpjes.

Opzet:
Bedenken wat er fout kan gaan als je die bepaalde regel negeert. Verzin een scene die lekker absurd is.
Als je meer acteurs nodig hebt, vraag dan aan je leraar wie je mag vragen. Ook de meester of juf kan als gastspeler optreden, of een leerling die hem / haar speelt. Gebruik humor. Ontwerp een affiche met de ‘regel’.
Maak een opname van max. 3 minuten, en zoom tot slot in op het affiche met de tekst.
De filmpjes worden op school vertoond, eventueel op een ouderavond en desgewenst gepubliceerd op de website van de school.

Regels hebben zin!
Laat de leerlingen in groepjes van 8 personen een sport of spel kiezen.
Ze veranderen een centrale (sociale) regel (bijvoorbeeld: bij schaken: je mag je zet ongedaan maken als de ander al gezet heeft; bij tikkertje: als iemand zegt dat hij je geraakt heeft, dan ben jij hem, ook al is het niet waar; Bij een bordspel: degene die het snelst de dobbelsteen te pakken heeft is aan de beurt; bij een computergame: iedereen speelt onder dezelfde naam). Het mooiste is als de leerlingen zelf een activiteit en een regel verzinnen om te veranderen. Het groepje probeert het spel of de sport uit en doen verslag: Wat gaat beter / slechter op de nieuwe manier? Wie heeft meer / minder plezier? Wie zou die regel voor vast willen veranderen?

Groep 7 – 8

Geschreven en ongeschreven regels
Bespreek geschreven (wet, verkeersregels, en ev. religieuze leefregels zoals de 10 geboden en de 5 zuilen van de islam) en ongeschreven regels (je groet als je iemand tegenkomt, je staat op voor ouderen, je zegt er wat van als een klasgenoot gepest wordt). Zijn er regels die botsen, zoals: voor jezelf opkomen en beleefd zijn. Bespreek of de regels voor iedereen hetzelfde zijn, of zijn er bijvoorbeeld op school andere regels voor de leerlingen en voor de leerkrachten?
Laat de leerlingen in groepjes overdreven (maar sociale) regels bedenken, zoals: Lach altijd als iemand je aankijkt. Verzamel ze en laat vrijwilligers om de beurt een lootje trekken met een regel waar ze zich de hele ochtend / middag aan houden, tot een klasgenoot geraden heeft om welke regel het gaat.

Omdat je ’t zo vriendelijk vraagt…..
Een ongeschreven regel is dat je iets op een aardige manier vraagt. Wil je bijvoorbeeld dat iemand de deur dicht doet? Dan kun je op zeker 10 manieren proberen te bereiken:

  1. Doe de deur dicht
  2. Doe je de deur even dicht?
  3. Wil je alsjeblieft de deur dicht doen?
  4. De deur!
  5. Waarom doe je de deur niet dicht?
  6. Ben je in de kerk geboren?
  7. Het tocht hier.
  8. Ik wil dat je de deur dicht doet.
  9. Je zou me een plezier doen als je de deur even dicht doet.
  10. Je staat / zit er vlakbij, doe je de deur even dicht?

Iedere leerling kiest wat voor haar / hem het slechtst en het beste werkt (wanneer doe je het wel, wanneer niet of met tegenzin, langzaam?). Bespreek de voorkeuren en motieven, en het effect van intonatie en lichaamshouding.
Maak groepjes van 5 of 6 leerlingen en laat ieder groepje zoveel mogelijk variaties bedenken bij een ander (indirect) verzoek, bijvoorbeeld: Mag ik meespelen? Hoe kom ik aan een glas sap? Of: ik heb een lekke band en ik wil graag achterop.
Laat ze hun vragen en reacties uitspelen in een rollenspel – en opnemen met de flip-camera. Ieder groepje eindigt met een vraag die succesvol is.

Presentatie van de filmpjes voor andere groepen / ouders, bijvoorbeeld in het kader van omgangsvormen op school; publicatie op het weblog van de klas / de school, zo mogelijk filmpjes uitwisselen met een correspondentieschool.

Voortgang
De leerlingen maken een digitale poll bij hun filmpje met 3 tot 5 vriendelijke manieren van een verzoek doen, en de vraag: Wat werkt het beste bij jou? Ze roepen klasgenoten, ouders en leerlingen van de correspondentieschool op om de poll in te vullen. Toon de grafieken op het digibord en bespreek de uitslagen. Wat vinden de leerlingen verrassend?