Een top-10 van wensen

Home → Thema’s & Lessen voor groep 3/4 → Onze regels →

 

Een top-10 van wensen

De groep / Onze regels / Een top-10 van wensen

‘Mijn wens is: Een lekkere geur in de klas’

Kern: Op een speelse manier bepalen de leerlingen samen welke ‘wensen’ ze op dit moment het meest nuttig vinden.

Specifieke doelen Sociale Competentie:

  • De leerlingen komen te weten wat anderen belangrijk vinden
  • De leerlingen voelen zich mede verantwoordelijk voor de regels die in de top tien komen
  • De leerlingen nemen zich voor om zich aan de top tien te houden

Taal: Tussendoelen EN:
Begrijpend lezen en schrijven: Kinderen gebruiken geschreven taal als communicatiemiddel
De leerlingen leggen afspraken vast en publiceren ze zodat iedereen ze steeds kan zien.
Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’: Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, briefjes, opschriften en verhaaltjes.
De tekst van de top tien is van nut voor het alledaags gebruik door de leerlingen zelf.
Het permanente karakter van geschreven taal
De leerlingen weten dat de lijst weliswaar de geldende afspraken vastlegt, maar dat ze die ook weer kunnen veranderen en aanpassen als daar aanleiding toe is.

Middelen
De lijst met wensen voor de klas (zie de vorige activiteit: de groep / Zo werken wij / Onze regels / Regels zonder NIET-en)

Inhoud

Klassengesprek

Vraag de leerlingen de tien wensen te kiezen die ze het belangrijkst vinden. Nummer de genoemde wensen en laat de leerlingen de nummers eerst voor zichzelf opschrijven. Inventariseer dan met vinger-opsteken: de leerlingen steken hun hand op bij ieder punt dat volgens hen in de top-10 moet komen Stel een of twee leerlingen aan als assistent-teller. Het is niet erg als leerlingen afwijken van hun eerder genoteerde lijst; de functie daarvan is vooral dat ze nog eens goed kijken naar alle voorstellen. Turf de aantallen op de lijst en laat de leerlingen concluderen hoe de top-10 er uit ziet.
h3>Publiceren / printen

Laat enkele leerlingen (in duo’s) de top-10 typen op de computer. Publiceer de top-10 van ‘wensen’ vervolgens op de website van de klas, print ze uit en hang ze aan de wand en /of print ze en geef iedere leerling een uitdraai. Eventueel kunnen ze een kruisje zetten bij het punt waar ze voor zichzelf op willen letten. Laat hen eventueel, met enig ceremonieel, de afspraken ondertekenen.

Meester George (groep 3/4) schrijft alle genoemde wensen op het whiteboard, en laat leerlingen daarna kiezen wat voor hen de belangrijkste wensen zijn. Het wordt een top-11. Een tweetal schrijft de wensen op een grote poster, die in de klas komt te hangen. Een paar andere koppels typen de Top 11 in op de computer. Meester George zet de lijst op het weblog van de klas. ‘Dan weten ook de ouders welke regels wij hebben.’ Ook krijgt iedere leerling een eigen exemplaar, dat ze zelf ondertekenen. Dat vinden ze een belangrijk moment; sommigen oefenen een hele tijd op hun handtekening.
De tekst op het weblog luidt:
ONZE WENSEN VOOR DE KLAS TOP 11
bij een ruzie tellen we tot 10 en we zeggen stop, ik heb er moeite mee.
ruzie oplossen met woorden en met elkaar gaan spelen.
stil zijn en goed concentreren
dat er veel grapjes worden uitgehaald
samen spelen, iedereen mag mee doen
goed je best doen om samen te werken
we houden de klas schoon en netjes
een compliment geven
lekkere geur in de klas
samen bespreken, overleggen
luisteren naar de meester en elkaar
groep 3 / 4 van meester George

Vinger aan de pols

Bespreek regelmatig aan het eind van de dag, wat er goed ging en waar de klas nog aan moet werken. Geef het verbeterpunt extra aandacht door de ‘wens’ met grote letters te printen en voor de klas te hangen. Verwijs ernaar wanneer het even mis dreigt te gaan. Laat de leerlingen iedere week een nieuw aandachtspunt kiezen, of volg de top-10. Geef, bij wijze van bemoediging, af en toe een compliment geven aan een klasgenoot die zich beter dan voorheen aan een afspraak houdt of vraag een leerling om dat te doen.

Vervolgactiviteit
Kom een week of twee later nog eens terug op de top-tien. Kunnen er al punten af, en moeten er andere van de eerste verzamellijst voor in de plaats komen? Bij wat er nog niet zo goed gaat: bespreek hoe leerlingen elkaar daarbij kunnen helpen? Zou het helpen als we een beloning bedenken voor ieder punt dat van de lijst kan worden geschrapt? Hoe zorgen we dat we er aan blijven denken? (Zie hiervoor ook: Iedereen hoort erbij, Een fijne klas, Groep 3 /4, Wensen voor de klas; kwaliteiten van de klas en mooie momenten).