Fotografen van de dag

Home → Thema’s & Lessen voor groep 1/2 → Wij horen bij elkaar →


Fotografen van de dag

De groep / Wij horen bij elkaar / Fotografen van de dag

‘Mehmed, Hafida, Amira en Yara werken samen op de computer en ik maak een foto van hun.’

Kern: De leerlingen leggen in tweetallen een bijzonder moment van de dag vast, met een foto en tekst.

Specifieke doelen Sociale Competentie:

  • Het gevoel van gemeenschappelijkheid bevorderen doordat leerlingen elkaars reflectie op een schooldag leren kennen
  • Het vastleggen van bijzondere momenten
  • Ouders betrekken bij de klas

Taal: Tussendoelen EN
Deelname aan gesprekken / elkaar tot interactie stimuleren
De leerlingen overleggen over de onderwerpen waar ze verslag van willen doen en kiezen een vorm
Onderhandelen over betekenissen
Ze wisselen uit wat voor hen die dag kenmerkend of belangrijk was
Doelgericht taalgebruik in reële contexten
Ze formuleren een toelichtende zin en noteren die samen met de leerkracht

Middelen
Een digitale camera
Een digitaal schoolbord of touchscreen
Een weblog voor de klas
Papier en teken/schrijfgerei
Eventueel een scanner om een tekening te scannen.

Vooraf
Ontwerp een format voor het dagverslag met ruimte voor een foto, tekst en eventueel een tekening.
Maak een weblog voor de klas, geheel openbaar of besloten (met inlogcode). Of vraag de ICT-er van de school / een digitaal handige collega om een weblog en een format voor de pagina’s te maken

Type een lijst met koppels van leerlingen, steeds een leerling uit groep 1 en een uit groep 2, en/of combineer leerlingen met verschillende kwaliteiten. Probeer ook combinaties te maken van leerlingen die elkaar zelf minder snel zelf zouden kiezen.
Introduceer, zo nodig, de digitale camera en laat de leerlingen ermee oefenen.

Juf Joke, groep 2 / 3, heeft, met hulp van haar dochter, een weblog voor de klas gemaakt. Omdat ze het maken van tekst bij de foto’s en het publiceren van de verslagen erg bewerkelijk vindt, besluit ze niet dagelijks, maar een keer per week met dagfotografen te werken. Als ze meer routine heeft ontwikkeld, wil ze het twee keer per week gaan doen.

Inhoud

Introductie

Maak tijdens een schooldag een foto van een belangrijk moment en projecteer dieaan het slot van de dag op het digitaal schoolbord. Vertel dat je vandaag niet alleen juf of meester was, maar ook fotograag. Vertel de leerlingen waarom je deze foto hebt gemaakt en lees de begeleidende tekst voor.
Vraag de leerlingen naar hun eigen ideeën over wat zedie dag bijzonder vonden.
Stel voor dat ze voortaan in tweetallen om de beurt ‘fotograaf van de dag’ zullen zijn. Licht toe waarom je de leerlingen bij elkaar hebt gezet, bijvoorbeeld: jij kunt goed schrijven, en jij verhalen verzinnen, of je bent handig met de computer / digitale camera.
Vraag wie er wil beginnen, en wie er daarna snel aan de beurt willen komen. Hang de lijst met de data in de klas. Als er veel enthousiasme is, laat het dan aan het toeval over door ‘blind’ in de lijst te prikken.

Aan het werk

Geef het tweetal aan het begin van de ochtend de digitale camera en vraag hen op te letten of ze ergens een foto van willen maken. Ze mogen zoveel foto’s maken als ze willen, maar moeten er op het eind van de dag eentje uitkiezen. Als ze dat willen, mag er ook een tekening bij.
Herinner de leerlingen af en toe aan hun taak, of vraag of ze al een idee hebben voor hun verslag.

Met het tweetal

Foto kiezen en zinnen maken
Ga tijdens het hoekenwerk op de middag met het tweetal apart zitten en help hen bij het maken van hun verslag: welk moment vinden ze allebei speciaal, welke foto past erbij. Als de leerlingen verschillende momenten kiezen, kunnen ze ieder hun eigen maken.
Vraag hen welke zin ze bij de foto willen schrijven, en noteer die. Leerlingen die dat willen, kunnen de woordjes zelf naschrijven, of er nog een tekening bij maken.
Vraag de leerlingen tot slot of ze willen proberen hun zin zelf in te typen, en help hen daarbij, of doe het zelf en verwoord uit wat je doet.
Zet de foto en tekst (en eventueel een gescande tekening) in het vaste format.

Presentatie

Vraag de ‘fotografen van de dag’ om in de laatste vijf minuten van de schooldag hun product te presenteren. Projecteer het fotoverslag op het digitale schoolbord of touchscreen. Laat de ‘fotografen van de dag’ vertellen welke foto ze kozen en wat ze speciaal vonden aan dat moment. Vraag de leerlingen welke tekst erbij hoort. Typ de teskt in en vraag of de fotografen hem kunnen voorlezen.

Bij juf Joke (groep 2 /3) zijn Mehmed en Hafida de eerste fotografen van de dag. Op het eind van de middag zitten alle leerlingen, dicht op elkaar, voor een van de twee computers in de klas.
Hafida leest eerst de datum voor. Juf Joke vraagt wat zij en Mehmed gedaan hebben. Hafida: ‘We moesten… welke foto’s we leuk vonden. Deze vond ik leuk, en deze vond Mohammed leuk.’ Dan laat ze haar foto zien, van Lars (de hoofdpersoon uit het prentenboek Een ijsbeer in de tropen, van Hans de Beer, dat juf Joke heeft voorgelezen voor het thema winter). ‘Ik heb Lars gemaakt, en ik heb er een beetje dat boek bij gedaan’ (het affiche is in beeld). Joke vraagt waarom ze die foto gekozen heeft. ‘Omdat het over de Noordpool is, en de Noordpool is een beetje spannend’, antwoordt Hafida. Ze leest voor wat ze erbij heeft geschreven: ‘lars is op de Noordpool met ijsbeeren. Dit is de verteltafel.’ Haar klasgenoten klappen.

Mehmed wil niets vertellen bij zijn foto – hij heeft zijn eigen plakwerk over kikker (een plaatje uit Kikker in de kou, van Max Velthuis) gefotografeerd en erbij geschreven: ‘kikker heeft een trui laarzen en een muts aan gekregen omdat het koud is.’ Hafida vertelt: ‘Mehmed vond het leuk dat hij het op de website kon doen’.
Joke vraagt waarom hij deze foto gekozen heeft. Hafida antwoordt: ‘omdat hij wil zijn eigen foto maken’. Joke vraagt: ‘Ben je trots op jouw werk?’ Mehmed knikt van ja.

Voor het nieuwe duo legt Hafida uit hoe de camera werkt: Je moet het zo houden en niet bewegen. Dit is foto maken, en dit is aan. En dit, kijk, dan kun je heel goed zien, dit is dichterbij en dit is achteruit. Je moet heel voorzichtig mee doen, met die fototoestel, jullie moeten er niet mee spelen.’ Joke vraagt waar de journalisten een foto van kunnen maken. Hafida: ‘Allemaal wat je leuk vindt, dat mag je maken. Je kan ook, als je wilt, kunnen jullie omstebeurt, of samen. Joke: ‘En als de foto’s klaar zijn?’ Hafida: ‘Dan ga je juffrouw vragen, juffrouw, kun je voor ons op de computer zetten? En dan ga je intypen op de computer.’ Ze demonstreert hoe ze het woordje lars typt.

Afsluiting

Bedank de ‘fotografen van de dag’ en kondig aan welk tweetal morgen aan de beurt is.

Als je voor het eerst met een weblog werkt, leg de leerlingen dan uit dat ze ook thuis kunnen kijken en aan hun ouders kunnen laten zien wat ze gedaan hebben. Geef de leerlingen een briefje mee met het weblog adres en eventueel de inlogcode.

Bij juf Joke zijn de leerlingen erg enthousiast, maar de meesten kijken thuis niet op het weblog. Ze heeft voor de ouders strookjes met het webadres naast de deur van de klas gehangen, en tijdens gesprekken met ouders wijst ze hen er ook op. Het is nogal een lang adres, dus raadt ze ouders aan om het weblog bij hun favorieten te bewaren. En ze laat ook de leerlingen zien hoe ze dat kunnen doen.

Verder lezen
Deze werkvorm is een eigentijdse variant op het klassendagboek in de traditie van Freinet.
Zie voor meer info: www.freinet.nl > publicaties > downloads, kies: De Reeks 3h12, (het een-na-laatste item): Tips voor klassendagboek onderbouw.