Welkom in onze klas! (een videoportret)

Home → Thema’s & Lessen voor groep 1/2 → Wij horen bij elkaar →

 

Welkom in onze klas! (een videoportret)

De groep / Iedereen hoort erbij / Wij horen bij elkaar

‘We hebben ook geïnterviewd.’ (Kishen, groep 2)

Kern: De leerlingen maken in tweetallen een videoportret van de groep om nieuwe leerlingen te verwelkomen.

Specifieke doelen Sociale competentie:

  • De leerlingen ervaren een gevoel van gemeenschappelijkheid doordat ze benoemen en vastleggen wat ze belangrijk vinden voor de groep
  • Ze voelen zich verantwoordelijkheid voor het welbevinden van nieuwe leerlingen

Taal: tussendoelen EN
Reflectie op communicatie
De leerlingen bedenken wat relevante informatie is voor een specifieke doelgoep: de leerlingen die volgend jaar in hun klas komen
Deelname aan gesprekken / elkaar tot interactie stimuleren (in de rol van spreker en luisteraar)
De leerlingen stellen interviewvragen op en voeren gesprekke voor de camera
Vertellen en presenteren
De leerlingen presenteren zichzelf en helpen hun maatje bij het verwoorden van hun ervaringen en het geven van feitelijke informatie over de klas

Middelen
Een digitale video camera (gemakkelijk te bedienen, bv een flipcamera)
Een digitaal schoolbord
Een weblog voor de klas
Een nep microfoon
Papier en schrijfgerei
Computer en printer

Vooraf
Maak desgewenst een weblog voor de klas, geheel openbaar of besloten (met inlogcode).
Introduceer, zo nodig, de digitale video camera en laat de leerlingen ermee oefenen.

Kringgesprek: Nieuwkomer zijn

Vertel de leerlingen hoe je het zelf vindt (of vond, op hun leeftijd) om nieuw in een groep te komen. En / of vraag de leerlingen naar hun eigen ervaringen.

Juf Joke, groep 2 / 3, vraagt de leerlingen wat er gebeurde toen ze voor het eerst in deze klas kwamen. Barug zegt: ‘Ik moest huilen’. ‘Maar ik vond het meteen leuk’, roept Mina. ‘Dat kan’, beaamt juf Joke, ‘maar er waren ook kinderen die het in het begin een beetje moeilijk vonden. ‘Ja, Amel’, zegt Mina. Amel zegt dat ze het niet meer weet. ‘Nou, ik vond het in ieder geval ook een beetje eng, allemaal nieuwe kinderen, en ik dacht: oooh, als ze mij maar leuk vinden…..’ Nu zegt Mina: ‘Ik vond het ook een beetje eng, er waren nieuwe kinderen gekomen en toen was ik een beetje bang.’
Joke vertelt dat volgende week de nieuwe leerlingen van groep 1, die in augustus naar groep 2 / 3 gaan, in de klas komen om te wennen, en dat zij heel graag willen weten hoe het is in groep 2 / 3.
Nadia roept: ‘Leuk! Want dan kun je nieuwe vrienden maken.’ ‘En misschien kunnen jullie daar een beetje bij helpen, dat de anderen het leuk vinden.’. Joke legt uit dat ze met een camera en een verslaggever samen kunnen laten zien wat ze van de klas vinden en wat ze er doen. Nadia is meteen enthousiast:’Wat een leuk idee!’ en enkele klasgenoten klappen in hun handen.

Tweetallen

Onderwerpen bedenken voor het klassenportret
Maak tweetallen en vraag de leerlingen om te bedenken wat ze over de klas kunnen vertellen. Wat is er allemaal, wat kun je doen, wat zijn hun lievelingsplekken en hoeken?
Laat hen om de beurt iets noemen, en op een blaadje tekenen zodat ze het straks nog weten.

Kring

Onderwerpen inventariseren
Maak op het bord een lijst van de onderwerpen die de leerlingen noemen. Denk zelf ook na over centrale momenten of rituelen, die je belangrijk vindt voor de klas als groep en breng die eventueel in.

Bij juf Hanneke (groep 1 / 2) maakten de leerlingen een lange lijst met verschillende hoeken en spellen die je er kunt doen. Twee onderwerpen bracht juf Hanneke zelf nog in: de kring en het verjaardagvieren.

Vragen bedenken
Leg uit dat je wilt gaan werken met een interviewer en een geïnterviewde, zoals op de televisie: de een stelt vragen, de ander geeft antwoord.
Wat zou je de nieuwkomers over de klas willen vertellen?

In de groep van Joke (2 / 3) bedachten de leerlingen vijf interviewvragen: Wat vind je leuk? Wat heb je geleerd? Hoe spelen wij met elkaar? Hoe helpen wij elkaar? Wat is je lievelingshoek? Uit de eerste vier vragen kiest de interviewer er twee, en de vraag naar de lievelingshoek is de slotvraag: daar lopen ze dan samen naar toe. Daar stelt de interviewer dan nog een paar open vragen over. Dat heeft Joke al vaker met de leerlingen geoefend.

Tweetallen maken
Bedenk welke leerlingen het minst verbaal zijn en wellicht minder gauw door anderen gekozen worden. Vraag hen of ze interviewer willen zijn en een leerling kiezen die ze interviewen.

Juf Joke liet de leerlingen van groep 3 de interviewer zijn, omdat zij volgend jaar niet meer in de klas zouden zitten. De leerlingen van de huidige groep 2 konden dan aan hun toekomstige klasgenoten vertellen hoe het er in de klas aan toe gaat. Iedere leerling van groep 2 koos zelf iemand uit groep 3 als interviewer. Dat ging helemaal goed, er bleef geen leerling over.

Kia (groep 2) wil wel als eerste beginnen. Ze kiest Mina (groep 3) als interviewster. Leerlingen hebben de vragen getypt en Joke heeft ze geprint. De stroken met vragen liggen al klaar op de interviewtafel, er staan twee stoelen bij en er ligt een nep-microfoon. De videocamera staat op een statiefje, en juf Joke zet hem aan.
Mina begint te lezen: ‘Wat… heb … je…. ‘
Nadia kijkt mee en helpt: ‘Geleerd. Wat heb je geleerd?’
Ze houdt de microfoon voor Kia’s mond, en Kia zegt: ‘Elkaar helpen’ Dan leest Mina voor: ‘Hoe.. spelen wij met… el…kaar?’
Nu antwoordt Kia niet. Juf Joke herhaalt de vraag. Een andere leerling zegt: ‘Samen delen, samen spelen’ , en dan zegt Kia: ‘Samen spelen, samen delen’. Tenslotte stelt Mina, met hulp, de laatste vraag: ‘Wat is je lievelingshoek?’ Dat blijkt de huishoek, en daar zetten Mina en Kia hun interview voort, met Mourad als cameraman.
De huishoek is met dieren ingericht voor het thema ‘beestenboel’, en Mina vraagt: ‘Wat vind je leuk?’ Op die vraag weet Kia geen antwoord. Mina helpt haar: ‘Wil je de dierenarts zijn of koken wat je dieren geeft?’’De dierenarts’, antwoordt Kia. Mourad laat met de camera zien hoe de huishoek eruit ziet door langzaam rond te draaien. Mina vraagt nog: ‘Vind je het leuk als groep 1 komt?’ ‘Jaaaaa’, zegt Kia, en dan begint Soulima spontaan te applaudisseren. De rest van de klas doet direct mee.

Opnames maken

Bespreek met de leerlingen wie als eerste wil, en maak een schema van de koppels. Vraag er steeds een cameraman / vrouw bij als vrijwilliger. Doe de interviews bij voorkeur in een leeg lokaal, dan hoeven de anderen niet stil te zijn, bij voorbeeld tijdens het speelkwartier of tussen de middag.

Joke (groep 2 / 3) liet de opnames maken tijdens speel-werktijd. De andere leerlingen bleven ook in de klas, en dat gaf vaak veel ruis. Ze werkte met een Flip-camera, waar geen richtmicrofoon op aangesloten kan worden. Sommige stukjes zijn door ruis moeilijk verstaanbaar.

Eerste opnames bespreken

Als er een of een paar opnames klaar zijn, kijk die dan terug met de hele groep en bespreek wat er goed ging, en wavolgende koppels op moeten letten. Besteed zowel aandach aan de techniek als aan de interviews zelf: Zijn het open vragen? Hoe kan de interviewer de ander helpen om gemakkelijk te vertellen? Wanneer de stukjes te lang duren, kun je eventueel vooraf al een selctie maken door de opanames te editen met een filmbewerkingsprogramma.

Montage

Het editen van de fragmenten, het opzoeken en achter elkaar zetten van geschikte passages, kost even tijd. Doe je dit knip- en plakwerk het voor het eerst, vraag dan een stagiaire, collega of een digitaal handige ouder om erbij te helpen. Of misschien zijn er bovenbouw-leerlingen die willen bijspringen. Het standaard bij Windows meegeleverde Moviemaker is na enige oefening goed te gebruiken.

Kring: Eindproduct bekijken

Bekijk de film met de hele klas. Vraag hoe de leerlingen het ervaren hebben om geïnterviewd te worden of de interviewer te zijn, en hoe ze het eindresultaat vinden. Spreek met de leerlingen af voor wie ze de film willen presenteren. Misschien kun je de ouders uitnodigen om in de klas te komen kijken. En als er een nieuwe leerling komt, kan die ook verwelkomd worden met het bekijken van de film over de klas. Doe het de eerste keer met de hele groep, en later met vrijwilligers, anders raken de leerlingen er wellicht op uitgekeken.

Bij juf Joke komen, op de laatste schooldag, de leerlingen van groep 1 naar hun nieuwe klas, de huidige groep 2 / 3. Normaal zijn de leerlingen van groep 3 dan ook op klassenbezoek in groep 4 / 5, maar juf Joke heeft het zo georganiseerd dat alle leerlingen erbij kunnen zijn. De leerlingen van groep 2 gaan met een namenlijstje de groepen 1 langs om hun toekomstige klasgenoten op te halen. Ze krijgen complimenten van de juffen dat ze al zo goed kunnen lezen. Als ze met de gasten de klas inkomen, hebben de groep-3 ers samen met juf Joke een ereboog gemaakt waarmee de nieuwkomers ontvangen worden. Als ze op hun stoel zitten, speelt juf Joke de welkomstvideo op het digitaal schoolbord. De makers van groep 2 en 3 zijn zichtbaar trots en kijken naar de leerlingen van groep 1 om te zien wat zij ervan vinden.

Als de leerlingen van groep 1 weer vertrokken zijn, vraagt juf Joke in een nagesprek hoe de makers het vonden gaan, en of ze ook wel zo’n welkom hadden gewild. Nadia antwoordt: ‘Ik vond het erg goed en heel leuk om te doen. En voor hun: dan weten zij wat ze moeten gaan doen.’ Marijn is ook tevreden: ‘Ik vind dat ik heel goed vragen heb gesteld. En ik vond het ook niet eng, maar heel erg leuk. En we kunnen ook, als groep 1 weer hier komt, dan kunnen hun dat ook weer doen.’
Juf Joke is het met Marijn eens. Ze zal in het team voorstellen dat volgend schooljaar alle groepen in de onderbouw zo’n welkomstvideo maken voor nieuwkomers na de zomervakantie.

Publicatie

Zet de video op het weblog van de klas en stimuleer de ouders om er nog eens met hun kind naar te kijken.

Vervolgactiviteit

Vraag af en toe aan de leerlingen of het klassenportret nog actueel is. Als er nieuwe leerlingen zijn, kunnen die ook een fragment maken, dan blijft het een presentatie van de hele klas. Ze kunnen dan een onderwerp kiezen dat nog niet is gedaan, of zelf een nieuw onderwerp kiezen, bijvoorbeeld buitenspelen, de ochtendbegroeting, eten en drinken of een spel dat nog niet is opgenomen.