Homepage Onze Klas Mijn Wereld

De website en het boek

boekcover-klik
Onze Klas Mijn Wereld
 
Dorian de Haan
Els Schellekens

 
Uitgeverij SWP. Prijs: € 39,50.
Besteladres (geen verzendkosten binnen Nederland):
http://onzeklas.swpbook.com/
of via de boekhandel
isbn 978088 504792

‘Onze Klas Mijn Wereld’ is een methodiek voor sociale competentie waarin taal en ICT op een natuurlijke manier vervlochten zijn in het werken aan doelen voor persoonsontwikkeling, sociale vaardigheden, en groepsvorming.
Deze website is een aanvulling op het boek

Klik hier voor een beschrijving van het boek
en hier voor een voorproefje uit hoofdstuk 14, Iedereen hoort erbij (over probleemgedrag in de groep: populariteit, afwijzing in de klas en pesten).

De redactie van het tijdschrift Jeugd in School en Wereld (JSW) gaf het boek vijf sterren:

Sociale competentie
Recente inzichten op het gebied van sociale ontwikkeling van jonge kinderen worden verbonden met pedagogische basisprincipes en praktische onderwijsactiviteiten. De auteurs hebben gekozen voor een methodiek die uitgaat van de leerlingen, hun sociale relaties en de groep, waarbij diversiteit van de groep als sociale gemeenschap een factor van belang is. Deze methodiek voor het werken aan de sociale competentie onderscheidt zich doordat het activiteiten voor sociale ontwikkeling verbindt met specifieke behoeften in de klas, waarbij speciale aandacht is voor functioneel taalonderwijs en actief en kritisch gebruik van ICT als productiemiddel. De inspirerende activiteiten, die op acht basisscholen succesvol zijn toegepast, worden beschreven. Voorbeelden zijn: journalist van de dag, het maken van een welkomstvideo voor nieuwe leerlingen, werken met poppenverhalen rond sociale dilemma’s, een digitaal zelfportret en conflictoplossing. De website www.onzeklasmijnwereld.nl geeft een uitgebreide beschrijving van alle onderwijsactiviteiten.

Onze klas, mijn wereld
Dorian de Haan & Els Schellekens,
Amsterdam, SWP, 2014, 272 pp.
ISBN 978 90 8850 479 2, € 39,90
*****

header-home-artikel-1

Een leraar over Onze Klas Mijn Wereld: ‘Mijn klas is er echt door veranderd, de sfeer is veel prettiger en de leerlingen gaan met sprongen vooruit.’

Thema’s & Lessen

De thema’s en lessen zijn ontworpen op basis van de overzichtsstudie van Ten Dam e.a, ‘Sociale competentie langs de meetlat’ (2003). De vraag van deze studie was: wat verstaan we onder sociale competentie? Sociale competentie is onderverdeeld naar drie dimensies: identiteit, sociale vaardigheden en groepsontwikkeling / burgerschap. Deze dimensies boden aanknopingspunten voor activiteiten in de klas. Ze zijn uitgeprobeerd en succesvol bevonden door 14 leraren van groep 1 tot en met 4. In de rubriek ‘Thema’s en Lessen’ kun je ze vinden.

Bij Onze Klas Mijn Wereld gaat het werken aan sociale competentie hand in hand met betekenisvol taalonderwijs, uitgaande van de leefwereld van de leerlingen. Waar zinvol en mogelijk wordt gebruik gemaakt van ICT in de vorm van tekstverwerking, diashows, persoonlijke files voor leerlingen, een weblog voor de klas, digitale foto- en video camera’s en het digitale schoolbord. Ook zijn er suggesties voor gesprekken over privacy en het internet, een aspect van digitaal burgerschap.

Inpassing

Werken met Onze Klas Mijn Wereld sluit aan bij vernieuwingsscholen maar ook op traditionele, klassikale scholen lukte het de leraren projectactiviteiten te integreren in hun onderwijsplan.

De Bernard van Leer Foundation

Het project ‘Onze Klas, Mijn Wereld’ is gerealiseerd binnen het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs van de Hogeschool Inholland. De Bernard van Leer Foundation (https://bernardvanleer.org/) subsidieerde het leeuwendeel van de kosten.